Mojmír Bártek

sólista na trombon - skladatel - aranžér - pedagog

Kdy a kde hraje

O Mojmíru Bártkovi

Vzdělání :

St. konzervatoř v Brně – obor trombon (ukončení v r. 1967)

Janáčkova akademie – obor kompozice (ukončení v r. 1980)

Jako orchestrální hráč a sólista na trombon působil ve více orchestrech, nejdéle v orchestru Gustava Broma (42 roků). Absolvoval bezpočet zahraničních turné s předními osobnostmi světové jazzové hudby. Lze uvést evropské turné s triem SUPRIMES, Maynardem Fergusonem, měsíčním turné pod taktovkou Ray Conniffa, dále úspěšná vystoupení se zpěvačkou Shierly Bassey, atd.

Zúčastnil se mnoha jazzových festivalů jak v tuzemsku, tak např. v norském Molde, Varšavě, Norimberku, Moskvě, Eindhovenu, Hertogen Bosch, aj. Absolvoval četné zájezdy, z nichž můžeme jmenovat vystoupení na Kubě, v Indii, Francii, Itálii atd.

Skladatelská činnost je rozmanitější. Napsal přes 200 skladeb natočených v Čs. Rozhlase včetně titulů na gramofonových nosičích – Polymelomodus, Siluety, Maxispectrum a další. Mnoho komposicí zaznělo na jazzových festivalech s orchestrem Gustava Broma.

Převážná většina skladeb z oblasti jazzu a moderní taneční hudby je doplňována tituly z oblasti vážné hudby, včetně tvorby pro děti – Klavírní miniatury, skladby pro flétnu, violoncello, trubku atd. Komorní skladby: Trio pro dechové nástroje, Jarní Imprese, Brassverzace, Ritmo Bombastico aj.

Větší obsazení orchestrů – 60 členů

Skladby: Malovánky, Ogarský tanec, Hrací kostka …

Současně s kompozicí se zabývá průběžně aranžérskou prací nejrůznějších orchestrálních obsazení nejrůznějších žánrů.

Střídavě působí jako externí pedagog na katedře skladby JAMU. Od r. 1990 jako vedoucí vyškovského big bandu. Od r. 2010 Big bandu konzervatoře v Brně. Od r. 1989 se datuje působení ve studentském combu The Young Pekáč. Pravidelně hrajeme swing, jazz rock, a různé skladby vlastní a standardy v různých modifikacích.

Jako lektor vyučoval na Jazzové dílně Karla Velebného a je jeden ze zakladatelů Univerzity strécovské v Brně.

Je členem znovu založeného klubu Moravských skladatelů v Brně, člen OSA a Intergramu.